© Administratiebureau- & Adviesbureau De Starter 2017- alle rechten voorbehouden
Home Nieuws Diensten Tarieven Downloads Wie zijn wij Contact Links

Jaarstukken

Aan de hand van de gegevens van de jaarafsluiting worden de jaarstukken opgesteld.

De jaarstukken bestaan uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting daar op.

Zodra de jaarstukken zijn opgesteld kan door diverse bijtellingen en aftrekposten de fiscale winst van de onderneming

berekend worden. De fiscale winst is het bedrag waarover men Inkomstenbelasting is verschuldigd.