© Administratiebureau- & Adviesbureau De Starter 2017- alle rechten voorbehouden
Home Nieuws Diensten Tarieven Downloads Wie zijn wij Contact Links

Administratieverwerking

Naast voorlichting is het mogelijk om alle facetten van de administratie aan De Starter uit te besteden.

Uit ervaring weten wij dat vakmensen die het veelal met "de handen" moeten verdienen een hekel hebben aan het bijhouden

van de boekhouding. Gelukkig maar; niet voor niets kennen we het gezegde: "schoenmaker blijf bij je leest".

Wij zeggen dit niet zomaar. Het is moeilijk om – indien men er niet in is geïnteresseerd – een goede administratie bij te

houden. Als ondernemer moet u ook op de hoogte blijven van hetgeen zich op het gebied van Belastingen en dergelijke

afspeelt.

U kunt er voor kiezen om uw gehele administratie uit te besteden. Naar gelang de termijn van de omzetbelasting

(maand- , kwartaal- of jaaraangifte) brengt u dan uw administratie voor verwerking. Alles wordt geboekt en gecontroleerd

en tenslotte wordt de omzetbelasting elektronisch voor u ingediend. U ontvangt na afloop van de werkzaamheden een

verwerkte administratie, een winstoverzicht, een opgave van de "te betalen" omzetbelasting en indien nodig bespreken we

zaken welke voor uw onderneming van belang zijn.

U kunt er ook voor kiezen alles het gehele jaar zelf bij te houden en alleen de jaarafsluiting uit te besteden.

Uw administratie wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Eventuele gemaakte fouten in de aangifte Omzetbelasting

worden gecorrigeerd door middel van het indienen van een suppletie-aangifte.