© Administratiebureau- & Adviesbureau De Starter 2017- alle rechten voorbehouden
Home Nieuws Diensten Tarieven Downloads Wie zijn wij Contact Links

Aangiften inkomstenbelasting

Wij kunnen uw aangifte Inkomstenbelasting verzorgen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, krijgt u hiervoor een

checklist zodat u alle papieren - die van belang zijn - bij elkaar kunt zoeken. Voor ondernemers is het noodzakelijk dat het

boekjaar waar de aangifte betrekking op heeft, is afgesloten. De berekende winst behoort tot het inkomen uit box 1 in de

aangifte.

De Inkomstenbelasting is een particuliere aanslagbelasting. Dit betekent dat de inspecteur naar aanleiding van uw aangifte

een aanslag oplegt. Deze aanslag moet u binnen een bepaalde termijn betalen.

Aangiften Inkomstenbelasting 2016 kunnen vanaf 1 maart 2017 worden ingediend. Eerder ingediende aangiften worden

door de Belastingdienst niet behandeld. De uiterste inleverdatum voor de aangifte Inkomstenbelasting 2016 is 30 april 2017.

Wilt u na deze datum uw aangifte indienen, dan moet er “uitstel” worden aangevraagd.